Nieskończoność

Poznań Art Week 2024
24 maja – 9 czerwca 2024

Pretekstem do wyboru tematu tegorocznej 8. edycji festiwalu Poznań Art Week – „Nieskończoność / Infinity” – jest liczba 8, która kształtem przypomina wstęgę Möbiusa oraz symbol nieskończoności. 

Program

Prowokuje ona pytania o to jaka jest sztuka dziś – tu i teraz – w relacji do jej przeszłych i przyszłych form i wcieleń? Hasło „nieskończoności” stało się impulsem do zastanowienia nad rolą kultury i sztuki w dzisiejszej, często nieoczywistej rzeczywistości, w obliczu redefinicji systemów wartości zakorzenionych w przeszłości oraz coraz mniej przewidywalnej przyszłości. Jak sztuka, która jest naturalnym katalizatorem naszych odczuć – od obaw do fascynacji – odpowiada na aktualne zmiany otaczającego nas świata oraz nasze potrzeby estetyczne, sensualne i intelektualne?

Podczas kilkunastu dni pomiędzy 24 maja i 9 czerwca 2024 roku festiwalowa publiczność będzie miała okazję poszukać odpowiedzi na to pytanie uczestnicząc w szerokim programie kulturalnym przygotowanym wraz z poznańskimi instytucjami kultury. Bezpłatny udział w wielu wydarzeniach – otwarciach wystaw, spotkaniach z twórcami, panelach dyskusyjnych, seminariach i akcjach artystycznych – będzie okazją do odkrywania różnorodności poznańskiej sceny sztuk wizualnych.

Sztuka, której kierunki rozwoju nie dają się łatwo przewidzieć stanowi wypadkową doświadczenia jej twórców i odbiorców. W nie mającym nigdy końca procesie ewolucji jej form wydaje się ona być najpełniejszym świadectwem różnorodności gatunku ludzkiego – jego najbardziej ewidentnym wyróżnikiem spośród wszystkich innych zjawisk i bytów. Jej niczym nieograniczony potencjał stanowi największe wyzwanie zarówno dla racjonalnego, jak i zmysłowego poznania. Przekonać się o tym można m.in. odwiedzając wystawę indywidualną Tomasza Bogusławskiego, jednego z najbardziej wyrazistych twórców plakatu fotograficznego w Polsce (Galeria Centrala). Jego strategia twórcza polega na recyklingu starych przedmiotów, którym w procesie twórczym nadaje on zupełnie nowe znaczenie. Odwołania do wcześniej istniejących wzorów graficznych oraz symboli związanych z genetyką można będzie odnaleźć także na wystawie prac Kamili Kobierzyńskiej w „Laboratorium” CK Zamek.

Festiwalowi towarzyszyć będą upublicznienia w formie tekstów oraz wywiadów na łamach CZYTELNI Poznańskiego Art Weeka. W tym roku punkt ciężkości zostanie położony na indywidualne koncepcje artystycznej w ich twórczej różnorodności. Podcast festiwalowy „Energia sztuki”, którego sponsorem będzie w tym roku ENEA Opeator wzbogaci się o kolejnych kilkanaście rozmów z twórcami mającymi w Poznaniu swoje artystyczne atelier.

W ofercie Poznań Art Week w 8. edycji znajdą się także wydarzenia z udziałem zagranicznych gości. W tym roku partnerem festiwalowym będzie konsorcjum uczelni artystycznych CAPS pod przewodnictwem Uniwersytetu w Rennes, mieście partnerskim Poznania. W ramach projektu odbędą się seminarium na temat sztuki w przestrzeni publicznej oraz działania performatywne.

Program Poznańskiego Tygodnia Sztuki to także działania w instytucjach partnerskich – galeriach, muzeach i off-owych przestrzeniach dla sztuki. Podobnie jak przy poprzednich 7 edycjach, również i tym razem do współdziałania zostało zaproszonych kilkanaście instytucji. Realizowany jest w ten sposób kluczowy cel imprezy, którym jest usieciowienie i budowanie relacji w celu zwiększenia widzialności sztuk wizualnych w Poznaniu.

„Nieskończoność” w relacji do programu kulturalnego imprezy rozumieć można także jako swobodę widza w kształtowaniu swojej ścieżki zwiedzania wystaw i odwiedzania wydarzeń festiwalowych – wyboru z szerokiej oferty wskazanej w harmonogramie i udostępnionej w formie cyfrowej i drukowanej mapy. Znaleźć tam można lokalizacje znane i lubiane, a także te, które wciąż czekają na odkrycie.

Zapraszamy do uczestniczenia w programie festiwalu Poznań Art Week 2024 „Nieskończoność/Infinity”!

Mateusz Bieczyński
kurator Poznań Art Week 2024

Kurator festiwalu

Mateusz M. Bieczyński

Autorzy tekstów

Mateusz M. Bieczyński

Identyfikacja wizualna festiwalu

Piotr Marzol

Projekt strony internetowej

Tomasz Jurek i Piotr Marzol

Organizatorzy

Galerie Miejskie UAP

Partnerzy