Poznań Art Week 2023

Lokalnie

Lokalnie

Poznań Art Week odbywa się w 2023 roku po raz 7. Tym razem hasłem przewodnim jest „Lokalność”. Festiwal powraca tym samym do swojego źródła – pierwotnej idei przeglądu zjawisk kulturalnych na polu sztuk wizualnych w Stolicy Wielkopolski. Tym razem jednak zasadniczy punkt ciężkości postawiony zostanie nie tylko na artystów i ich twórczość, ale także na osoby aktywnie współkształtujące kulturalny pejzaż Poznania: Animatorów Kultury. Podobnie jak w każdej z kolejnych odsłon partnerskie instytucje – galerie, muzea i off-owe przestrzenie – zaproszone zostały do zbudowania wspólnego programu, który zostanie zaprezentowany pomiędzy 1 a 18 czerwca 2023 roku.

PROGRAM (PDF)
Локально

Dla szerokiej publiczności, dla której udział w planowanych wydarzeniach jest bezpłatny, jest to okazja do zanurzenia się w różnorodnej i bogatej kulturze regionu, poznania miejscowych artystów oraz odkrycia nieznanych dotąd miejsc lub odwiedzenia tych znanych i lubianych. Podczas Poznań Art Week 2023 zaplanowano wiele wydarzeń, w tym wystawy sztuki, spotkania z artystami, oprowadzania kuratorskie oraz wykłady. Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą swobodnie ukształtować swoją ścieżkę zwiedzania z wykorzystaniem harmonogramu i mapy festiwalowej.

„Lokalność”, jako hasło Art Weeka to jednak nie tylko pytanie o tożsamość sztuki i kultury Poznania. Choć pierwszym skojarzeniem z „lokalnością” jest odniesienie do czegoś, co jest ograniczone do pewnego określonego obszaru lub miejsca, to współcześnie słowo to nie sprowadza się tylko do tego co powstaje miejscowo. Jest raczej całokształtem oddziaływań kulturowych objawiających się w określonym miejscu. „Lokalność” jest zatem wypadkową rozległej i zróżnicowanej mozaiki wpływów. W tym sensie oznacza „dostępność”. Odnosi się do tego, co w zasięgu ręki. W zglobalizowanym świecie nasza perspektywa lokalna nie jest kształtowana jedynie przez co dzieje się tutaj, bezpośrednio wokół nas. Wręcz przeciwnie, wiele najbardziej aktualnych procesów o zasięgu światowym, takich jak m.in. pandemia, wojna w Ukrainie czy kryzys finansowy wydają się potwierdzać „Efekt motyla”. Nawet drobna i odległa zmiana może wywołać nieoczekiwane, nawet lawinowe skutki w wielu miejscach na raz. Dlatego też dużą część wydarzeń prezentowanych w sieci tłumaczona będzie na język ukraiński.

„Lokalność” to także dostosowanie strategii i działań do konkretnych uwarunkowań i potrzeb, w celu zwiększenia efektywności i skuteczności procesów społecznych i kulturowych. W przypadku poznańskiego Art Weeka przewodnie hasło przekłada się na świadomość tego jak ważną rolę w kulturze ogrywa stwarzanie relacji, a poprzez nie kreowanie przyjaznego klimatu dla wymiany idei, nie tylko tych artystycznych.

Festiwalowi Poznań Art Week od samego początku patronuje przekonanie, że kluczowe dla kultury i sztuki są takie cechy jak otwartość, dostępność oraz widzialność organizowanych wydarzeń. Jest to kluczowe dla twórców i animatorów kultury, ponieważ ich praca ma na celu dotarcie do jak największej liczby odbiorców, inspirowanie ich i kształtowanie ich wrażliwości kulturowej. Widzialność działań kulturalnych ma wiele pozytywnych skutków, takich jak zwiększenie zainteresowania i uczestnictwa w kulturze, wzmocnienie więzi społecznych i wzrost wrażliwości kulturowej. Dla animatorów kultury widzialność jest również ważna, ponieważ pomaga w budowaniu reputacji i zdobywaniu partnerów do realizacji kolejnych projektów. Stąd też w tym roku istotnym komponentem będą prezentacje osób współkształtujących program parterów festiwalu – przybiorą one formę rozmów audio wraz z deskrypcją publikowanych w CZYTELNI Art Weeka.

W programie Art Weeka 2023 nie zabraknie także wydarzeń międzynarodowych. „Lokalność” jest dziś bowiem pojmowana szeroko – także jako system relacji miejsc odległych, choć ze sobą połączonych. Przekroczenie lokalności jest procesem ową lokalność współkształtującym. Okazją do takiej refleksji jest przypadający właśnie na 2023 jubileusz 30-lecia umowy łączącej dwa partnerskie miasta – wielkopolski Poznań i chińskie Shenzhen. Otwiera to Art Week na tzw. lokalność globalną i skłania do eksplorowania sytuacji, w której w świecie współczesnym z jednej strony globalizacja i powszechność kultury prowadzą do zacierania różnic między kulturami, a z drugiej strony lokalne konteksty i tradycje są wciąż bardzo ważne dla tożsamości i wyrazu artystycznego. Paradoks współczesności polega zatem na tym, że w dobie globalizacji kultury i masowej produkcji artystycznej, lokalność staje się znowu istotna. W kulturze pojawiają się zjawiska takie jak glocalizacja (połączenie globalnych i lokalnych elementów), hybrydyzacja (mieszanie kultur) czy lokalne interpretacje globalnych trendów.

Współczesne sztuki wizualne, film, moda, muzyka, literatura – to tylko kilka dziedzin, w których widoczny jest paradoks globalnej lokalności. Artystom zależy na tym, aby ich dzieła były zrozumiałe dla publiczności na całym świecie, ale jednocześnie chcą przez nie wyrażać swoją indywidualność i pokazywać swoją tożsamość kulturową. Dlatego też często korzystają z lokalnych motywów i elementów tradycyjnych, które umożliwiają im wyróżnienie się w globalnym kontekście. Paradoks ten dotyczy nie tylko artystów, ale również instytucji kulturalnych, które starają się łączyć globalne trendy z lokalnymi potrzebami i tradycjami.

Wybór tematu „Lokalność” na hasło przewodnie dla Poznańskiego Art Weeka nie jest przypadkowy. Powrót do normalności w działalności kulturalnej stworzył możliwość ponownego postawienia pytań podstawowych dotyczących strategii, misji i celów działalności kulturalnej. Otwieranie się instytucji kultury i zwiększenie liczby wydarzeń uzmysłowiło swoisty „głód kultury”. Bilety na premiery kulturalne rozchodzą się błyskawicznie. Stwarza to przyjazny klimat dla rozwoju infrastruktury i stwarza silną podbudowę dla międzyinstytucjonalnej kooperacji.

Wydaje się zatem, że usieciowienie i kooperacja instytucji kultury oraz tworzenie wspólnych programów kulturalnych to ciekawa alternatywa wobec dotychczasowych, rozproszonych aktorów pejzażu kulturalnego zwłaszcza w dobie aktualnych kryzysów – wyzwań pandemicznych, reperkusji wywołanych przez wojnę w Ukrainie oraz globalnego załamania na rynkach ekonomicznych. Wspólnie łatwiej jest bowiem stawić czoła wyzwaniom trudnych czasów. Współpraca ta powinna opierać się na wzajemnym wsparciu, wymienianie doświadczeń i tworzeniu wspólnego programu kulturalnego.

Do udziału w nim serdecznie Państwa zapraszamy!
Zespół Poznań Art Week & Partnerzy

Kurator festiwalu

Mateusz M. Bieczyński

Autorzy tekstów

Mateusz M. Bieczyński

Identyfikacja wizualna festiwalu

Piotr Marzol

Projekt strony internetowej

Tomasz Jurek

Organizatorzy

Galerie Miejskie UAP

Partnerzy