O festiwalu

IDEA

Poznań Art Week

POZNAŃ ART WEEK jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.

POZNAŃ ART WEEK integruje ponad 30 podmiotów rokrocznie na przełomie maja i czerwca oferując kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych – wystaw, koncertów, wykładów i spotkań ze sztuką. W 2020 roku zainagurowała działalność platforma publicystyczna CZYTELNIA, w której znaleźć można teksty krytyczne oraz wywiady z artystami i animatorami kultury z Poznania i nie tylko. Każda odsłona festiwalu przyczynia się do zwiększenia widzialności wszystkich biorących w nim udział podmiotów.

Inspiracją dla Poznań Art Week była potrzeba promocji sztuk wizualnych, a przede wszystkim wszystkich wydarzeń niekomercyjnych o dużej doniosłości społecznej. Od początku imprezie przyświeca idea otwartego dostępu. Wstęp na wszystkie organizowane wydarzenia nie jest w żaden sposób ograniczony, a przede wszystkim bezpłatny. Energia uwolniona podczas festiwalu, a wynikajaca z kontaktu ze sztuką, interakcji twórców z publicznością i wymiany pomiędzy partnerami jest największą wartością dla jego organizatorów.