Open Calls

Znaki jutra 2023 | Signs of Tomorrow 2023 | Les Signes de Demain 2023

Międzynarodowy przegląd znaków graficznych, logo i symboli

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2023

IV Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu

Biennale kierowane jest do artystów i artystek, którzy tworzą w dziedzinie szeroko pojętej tkaniny artystycznej i sztuki włókna. Do udziału w wystawie zapraszamy zarówno artystów i artystki profesjonalnych/e, jak i początkujących adeptów i adeptki sztuki.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.07.2023