Polityka prywatności

Poprzez naszą witrynę internetową gromadzimy informacje używając plików cookies trwałych. Cookies, to małe pliki, które zawierają informacje o użytkownikach i przechowywane są na twardym dysku użytkownika. Cookies pozwolą nam dowiedzieć się, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny oraz pozwolą nam na późniejsze przekazanie Ci informacji o naszej ofercie. Cookies nie są powiązane z danymi osobowymi i nie są szkodliwe dla komputera ani dla użytkownika. Możesz też wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce. Dzięki plikom cookies możliwa jest personalizacja naszej witryny dla użytkownika, dzięki czemu użytkownik nie musi wprowadzać informacji o sobie od nowa, za każdym razem odwiedzając naszą witrynę.

PLIKI „COOKIES”
1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

7. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Strona internetowa Usługodawcy wykorzystuje wtyczkę Akismet pomagającą kontrolować spam.

9. Pliki cookies używane są również do zbierania anonimowych, statystycznych danych w celu badania ruchu na naszej witrynie, są także wykorzystywane do serwowania użytkownikom reklam w ramach remarketingu lub funkcji “podobni odbiorcy” w reklamach Google AdWords. Google będzie wyświetlać reklamy użytkownikom, którzy odwiedzili naszą witrynę i otrzymali plik cookies. Reklamy mogą być wyświetlane przez okres ważności plików cookies. Użytkownik może w swojej przeglądarce wyłączyć obsługę plików cookies używając menu przeglądarki. Użytkownik może również zrezygnować z pliku cookie Google na stronie Managera preferencji reklam.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Rarytas Art Foundation, ul. Zagrodnicza 29, 61-664 Poznań,

2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: info@poznanartweek.com

3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozsyłanie informacji o bieżących wydarzeniach w ramach Poznań Art Week w tej i wszystkich innych edycjach.

4) Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi udział w konkursie.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.