Programme

Eventss and exhibitions are taking place in various places of Poznań, meetings with artists, lectures, performances and concerts

Events & Exhibitions

Events of current edition

Open Calls

Art competitions

Remedy

Curatorial text

Festival’s curator

Mateusz Bieczyński

Curators

Sławomir Brzoska (PL), Szymon Dolata (PL), Iris Elhanani (ISR), Anka Gregorczyk (PL), Piotr Grzywacz (PL), Maciej Kurak (PL), Aniela Perszko (PL), Doron Polak (ISR), Dawid Szafrański (PL), Agata Tratwal (PL), Yipei Lee (TW)

Texts

Mateusz Bieczyński (PL), Piotr Grzywacz (PL), Izabela Kowalczyk (PL), Maciej Kurak (PL), Yipei Lee (TW), Mariko Mikami (JP), Justyna Ryczek (PL), Marek Wasilweski (PL), Eric Zhu (ChRL)

Coordination

Mateusz Bieczyński, Piotr Grzywacz, Agata Tratwal, Adrianna Gruszecka

Interns

Julia Dziewit, Karolina Sikora

Fastival’s Visual identity

Zuzanna Kamińska

Event’s Visual identity

Grzegorz Myćka, Eugeniusz Skorwider, Szymon Szymankiewicz, Radosław Włodarski, Zuzanna Kamińska

Projekt Poznań Art Week 2020 jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania.