Konkurs na plakat dedykowany miastu Poznań

WYNIKI KONKURSU: https://poznanartweek.com/aktualnosci/wyniki-konkursu-na-plakat-140-lat-komunikacji-publicznej-w-poznaniu/

Ogólnopolski konkurs na plakat dedykowany miastu Poznań skierowany jest wyłącznie do profesjonalnych twórców plakatu.

W roku 2020 miasto Poznań obchodziło jubileusz 140-lecia komunikacji miejskiej. Pierwsza regularna linia tramwaju konnego na trasie od Dworca Kolejowego do Starego Rynku została uruchomiona w lecie 1880 roku. Nowoutworzone Poznańskie Towarzystwo Kolei Konnej otrzymało prawo do budowy i eksploatacji komunikacji tramwajowej w Poznaniu. Był to początek fascynującej historii miejskiej komunikacji publicznej w Poznaniu i spółki MPK Poznań. Historia ta trwa do dziś.

Celem konkursu jest aktywizacja plakacistów wokół pozytywnych działań na rzecz miasta Poznania, twórczości plakatowej w ogóle oraz idei plakatu autorskiego (plakat w edycji własnej). Profesjonalni twórcy zostali zaproszeni do tworzenia w formie plakatowej dzieł stanowiących odpowiedź na tytułowe hasło.

Format: 100 x 70 cm (format pionowy)
Oznaczenie pliku: Nazwisko_Imię.pdf
Termin nadsyłania prac: 15.10.2021 (AKTUALIZACJA)
Przewidywany termin ogłoszenia wyników: do 23.10.2021
E-mail: opencall@uap.edu.pl

Nagroda Główna: 2500 PLN

Organizatorzy:
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. Z.o.o.
Fundacja Rarytas Art Foundation

Kuratorzy: Eugeniusz Skorwider / Mateusz Bieczyński

Jury:

  • Eugeniusz Skorwider (Przewodniczący)
  • Tomasz Broda
  • Tomasz Kipka
  • Grzegorz Nowicki
  • Agnieszka Ziemiszewska
  • Adam Pelant (Kierownik Biura Komunikacji Społecznej MPK)
  • Mateusz Bieczyński (Sekretarz Jury)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od przyznania Nagrody Głównej i innego podziału środków przeznaczonych na nagrody — zgodnie z ustaleniami Jury konkursowego.
Autor oświadcza, że samodzielnie wykonał przesłane i wymienione w karcie zgłoszenia prace.
Przesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że ich publiczna prezentacja nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wszelkie możliwe wynikające stąd roszczenia obciążają zgłaszającego.
Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na publikacje nadesłanych prac w środkach masowego przekazu, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w szczególności w katalogu wystawy konkursowej oraz innych wystaw towarzyszących, jak również w mediach masowych, mediach społecznościowych, na nośnikach zewnętrznych oraz w materiałach promocyjnych organizatorów. Prace, w których treść przekazu będzie obrażała uczucia religijne, światopoglądowe, rasowe, kulturowe nie będą brane pod uwagę.
Wystawie będzie towarzyszyła prezentacja on-line i w miarę możliwości wynikającej z sytuacji epidemiologicznej w kraju również w przestrzeni rzeczywistej. Zwycięskie prace będą promowane na nośnikach cyfrowych i zewnętrznych organizatorów – w szczególności w środkach komunikacji miejskiej MPK Poznań. Organizatorzy zakładają możliwość druku katalogu (stosowanie do pozyskanych środków) zawierający reprodukcje prac, pełną listę uczestników oraz katalogowy spis zakwalifikowanych prac.
Wybrane prace zostaną wydrukowane i włączone do kolekcji Organizatorów.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na udział w wystawie zorganizowanej w terminie późniejszym, stosownie do możliwości związanych z wytycznymi bezpieczeństwa podyktowanych stanem epidemii.
Prawa autorskie do prac zwycięskich przechodzą na organizatorów w zakresie związanym z promocją wyników konkursu oraz promocją miasta Poznań.


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.