Szanowni Państwo,

Jury w składzie:
Mateusz Bieczyński
Bartosz Choryan
Mateusz Kokot
Agata Kulczyk
Ireneusz Kuriata
Maciej Majchrzak
Marcin Markowski
Wojciech Janicki / Przewodniczący Jury

po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń, wytypowało 61 prac finałowych, które zostaną zaprezentowane podczas specjalnej wystawy (w grudniu 2023), oraz w towarzyszącym jej katalogu. Dokładne informacje dotyczące miejsca i daty wydarzenia zostaną przekazane w najbliższym czasie. Podczas wystawy zostaną ogłoszeni laureaci wyróżnień jurorskich. Dziękujemy wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom za przesłane zgłoszenia oraz gratulujemy Autorkom i Autorom wybranych prac.

Przewodniczący Jury
Wojciech Janicki

edycja 2023open call

Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.