Zapraszamy na wystawę Atlasy Nowych Topografii, prezentującą prace ośmiorga artystów i twórców realizujących działania fotograficzne w nurcie fotografii dokumentalnej. Galeria Centrala od początku swojego istnienia  realizuje autorski program wystawienniczy, prezentujący artystów poruszających w swojej twórczości tematykę krajobrazu zmienianego przez człowieka, wątki  geopolityczne i zjawiska społeczno-socjologiczne. 

Galeria Centrala
03/07 – 13/08/2021
Szczegóły na stronie FB wydarzenia 
TUTAJ


Otwarcie wystawy odbędzie się w sobotę, 3 lipca o g. 19. Część oficjalna odbywać się będzie przed Galerią Centrala.
We wnętrzu Galerii przebywać będzie mogło jednocześnie do 18 osób jednocześnie, w środku Galerii nadal obowiązuje reżim sanitarny (maski, dystans, dezynfekcja dłoni). Wystawie będzie towarzyszyć wydawnictwo z wybranymi fotografiami prezentowanymi w ramach Atlasów Nowych Topografii. Publikacja jest w trakcie produkcji, mamy nadzieję, że możliwa będzie do zakupienia w dniu otwarcia wystawy w cenie 35 zł.

Krajobraz nie jest jedynie tłem dla toczącej się historii. Choć fotografia przez swoje właściwości obnaża statyczną fizyczność przestrzeni,(jako dwuwymiarowa reprezentacja), świadomie i umiejętnie ujęta przez artystę, pomaga „dotknąć” miejsc, poczuć ich obecność, a nawet nauczyć się ich na pamięć. Obserwując doświadczamy, doświadczając możemy zrozumieć. Jak zatem doświadczać przestrzeni?

Atlasy Nowych Topografii to prezentacja skupiająca się na obserwacji zmienianego przez człowieka krajobrazu; czasem chaotycznie przeobrażonego, ale i oswajanego, dekonstruowanego i dostosowywanego do doraźnych potrzeb cywilizacji. Dla ośmiorga polskich fotografów dokumentalistów portretowanie krajobrazu stało się aktywnym sposobem doświadczania procesu przemian, próbą zachowania fragmentów zmieniającej się rzeczywistości. To nie tylko subiektywna, choć w miarę neutralna analiza topografii miejsc, ale i osobista refleksja o relacji pomiędzy ludźmi a przestrzenią, w której funkcjonują.

Chcąc podjąć dyskusję nad kondycją współczesnego krajobrazu, warto pamiętać o tym, że to nie natura, a tworzone przez człowieka obiekty – te przemysłowe, mieszkalne i komunikacyjne ze swoim humanistycznym i ekonomicznym wymiarem, stają się wyznacznikiem jakości przestrzeni. W czasie gwałtownych przemian społeczno-kulturowych, których jesteśmy uczestnikami, krajobraz stał się poligonem doświadczalnym, swoistym obserwatorium codzienności ludzkich zachowań; papierkiem lakmusowym  poddawanego wiecznej ocenie rozwoju cywilizacyjnego. W ujęciu dokumentalnym fotografia z kolei już dawno przestała być uważana za obiektywny zapis rzeczywistości, stając się bazą dla osobistych rozważań twórców traktujących krajobraz jak ramę kompozycyjną dla obserwowanego świata.

Autorzy i artyści biorący udział w wystawie:

Adam Wilkoszarski
www.adamwilkoszarski.com

Anka Gregorczyk
www.annagregorczyk.com

Jerzy Nosek
www.jerzynosek.com

Karol Pałka
www.karolpalka.com

Łukasz Szamałek
www.szamalek.com

Maciej Leszczyński
www.maciejleszczynski.com

Paweł Starzec
www.pawelstarzec.com

Tomasz Lewandowski
www.tomaszlewandowski.de


Więcej informacji o wystawie:

PRESS KIT (18 MB ZIP z serwera centrala.art) TUTAJ

PODGLĄD PRESS KIT TUTAJ

Organizator: Fotspot & Galeria Centrala:
Wydarzenie odbywać się będzie w ramach tegorocznego Poznań Art Week

Wydarzenie współfinansowane ze środków:
Miasta Poznań oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego

#poznanwspiera

UWAGA! PRZYPOMINAMY O REŻIMIE SANITARNYM obowiązującym w Galerii Centrala. Podczas otwarcia wernisaż odbywać się będzie przed Galerią, a jednocześnie wystawę może oglądać do 18 osób.


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest jedynym festiwalem artystycznym w stolicy Wielkopolski, który łączy ze sobą w jednym programie wydarzenia z pola sztuk wizualnych.