Robię Tylko To CO Lubię / Bękarty

ul. Szyperska 3

Otwarcie wystawy: 24.05.2024, godz. 20:00

„Szkło rani, a proces jego powstania jest niebezpieczny, podobnie jak niebezpieczna może być męska seksualność związana z przemocą, autodestrukcją i cierpieniem, własnym i innych. Jest to jednak drugi ukryty wymiar tej sztuki – na powierzchni jest ona piękna i uwodząca, dopiero gdy naprawdę zagłębimy się w skomplikowany proces produkcji wrzącego szkła, wyłaniają się bardziej złożone aspekty związane z seksualnością. Artysta tworzy bowiem sztukę związaną ze współczesnymi studiami nad męskością i wiele odniesień zostało zawartych w tych szklanych dekoracyjnych obiektach, inspirowanych zarówno psychocielesnością płci, jak i historią kultury.”

(Paweł Leszkowicz, „Płynne libido Grzegorza Bibro”, fragment tekstu z katalogu towarzyszącego wystawie)

Grzegorz Bibro jest artystą wizualnym, który tworzy obiekty artystyczne i instalacje ze szkła, a także używa nowych mediów do pracy z ciałem w wielu kontekstach. Ukończył studia magisterskie na kierunku Fotografia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2015) i studia magisterskie na kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (2022). Obecnie kontynuuje tam naukę w Szkole Doktorskiej, eksplorując temat niepatriarchalnej męskości w szkle.

Grzegorz Bibro, Spuścizna, wystawa w Studio Bękarty / Robię tylko to co lubię, maj 2024
Grzegorz Bibro, Spuścizna, widok wystawy, maj 2024
Grzegorz Bibro, Spuścizna, wystawa w ramach Poznań Art Week 2024
Grzegorz Bibro, Spuścizna, 2024
Grzegorz Bibro, Spuścizna, wystawa w Studio Bękarty / Robię tylko to co lubię, maj 2024
Grzegorz Bibro, Spuścizna, wystawa w Studio Bękarty / Robię tylko to co lubię, maj 2024
Grzegorz Bibro podczas otwarcia wystawy „Spuścizna” w Studio Bękarty / Robię tylko to co lubię, maj 2024

Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.