Wystawa prezentuje plakaty Grzegorza Marszałka pochodzące z różnych okresów jego twórczości. Najstarsza z zaprezentowanych prac pochodzi z roku 1977, najmłodsza datowana jest na rok 2014. W ciągu tego czasu styl artysty wyraźnie ewoluował, choć nie była to ewolucja linearna, na której widać jakiś konkretny kierunek przemian. Można bowiem zaryzykować stwierdzenie, że od samego początku poziom artystyczny dzieł Marszałka był bardzo wysoki. W poszczególnych pracach wyraźnie uwidacznia się powracanie do wcześniej użytych strategii powoływania plakatowych obrazów przy jednoczesnej wariantywności łączonych ze sobą w jednym dziele, podobnych elementów, ale w nowej redakcji – np. malarstwa i rysunku. Przegląd prezentowanych prac obejmuje 62 pozycje, które zostały przemieszane, tak, że widz chodzący po wirtualnej przestrzeni zostaje skonfrontowany z samym obrazem bez dodatkowych, addytywnych komentarzy. Szczegóły dotyczące roku ich powstania i kontekstu publikacji znajdują się w wykazie prac zaprezentowanych obok linku do wystawy on-line.

Kurator: Mateusz Bieczyński

Grzegorz Marszałek urodził się w Świnnej koło Żywca w 1946 roku. Projektuje plakaty, ilustracje i grafikę wydawniczą. Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Przedstawiciel generacji polskich plakacistów debiutujących w latach 70. XX wieku. Jego twórczość poddaną rygorowi kreski i koloru cechuje lekkość, wdzięk i uśmiech.

(Wirtualna wystawa dostępna tylko na urządzeniach stacjonarnych)


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.