Leszek Oprządek | Zbiory i połączenia | Molski Gallery

Wernisaż: 07 czerwca 2024, godz. 18
Wystawa czynna 08.06 – 28.06.2024, WT-PT 12-17
MOLSKI gallery
Aleja Wielkopolska 65A
60-603 Poznań

Wystawa „Zbiory i połączenia” gromadzi powstałe w ostatnich latach ceramiki oraz drewniane i
betonowe rzeźby Leszka Oprządka, utrzymane w znamiennej dla tego twórcy poetyce
niedookreśloności i tajemnicy, sięgającej konotacji archaicznych i archetypowych za pomocą
współczesnej estetyki bliskiej nurtowi abstrakcji. Silna, niewyczerpalna asocjacyjność tych prac łączy
się z prostotą i surowością formy, z dążeniem do pewnej syntezy, ale też penetrowaniem relacji
przestrzenno-kompozycyjnych między tym, co zewnętrzne i wewnętrzne, puste i pełne. Artysta przez
wiele lat związany z kręgiem geometrystów skupionych wokół Bożeny Kowalskiej, zdecydowanie
wykracza nie tylko poza formalizm, ale i poza idealne konstrukcje samej geometrii. Prowadzi bowiem
dialog z tym, co organiczne, należące do świata natury, a także powiązane z rudymentami
doświadczenia ludzkiego. Intuicyjnie, wychodząc poza intelektualne spekulacje, czerpie Oprządek z
dziedzictwa różnych kultur czy tekstów kultury naszych czasów (jak choćby film), z pamięci dzieciństwa
i idiosynkratycznych wrażeń. Stąd jego rzeźby zdają się kumulować doznania i potrzeby psychiki, a
charakterystyczne, perforowane kształty ceramik, drewnianych słupów albo znalezionych fragmentów
drzew kontaktują widza z ukrytymi pokładami świadomości. Wiele z prezentowanych prac ewokuje w
ten sposób swoistą, pierwotną potrzebę schronienia, odnalezienia ponownego związku z tym, co
zostało wyparte przez nadmiar cywilizacyjnych bodźców. Rozległy rezonans znaczeń wzmacniany jest
ponadto przez materiały, glinę i drewno, po które najchętniej sięga twórca. A szlachetna czerń,
używana do wykończenia obiektów rzeźbiarskich pogłębia ich niepokojący, zapadający w pamięć
wydźwięk.


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.