WERNISAŻ: poniedziałek, 31.05, od godz. 18.30
Wystawa trwa do: 15.07.2021

Marcin Zawicki jest absolwentem, a od 2010 r. wykładowcą ASP w Gdańsku. Twórca obrazów i obiektów, w tym niewielkich makiet, które często stają się modelami do kompozycji malarskich. Autor wielu wystaw indywidualnych i uczestnik zbiorowych, laureat znaczących nagród. Ostatnio znalazł się w ścisłym gronie pięciu finalistów prestiżowego Strabag Artaward International. W 2022 r. w Poznań Visual Park zostanie zainstalowany monumentalny obiekt jego autorstwa zatytułowany „Grzyby”, który obecnie jest w trakcie realizacji.

Marcin Zawicki od lat eksploruje tematykę związaną z fuzją natury i kultury, hybrydalnością form biologicznych zainfekowanych wytworami cywilizacji, splotem organicznej żywej tkanki z martwą materią, który ewoluuje w nowe, zaskakujące i nieprzewidywalne formy życia. O pracach eksponowanych na wystawie „TO ŻYJE!” artysta pisze: „Obszarem, w którym krzyżują się istotne dla mnie (…) wątki, są powstałe w latach 2019-2020 obrazy odnoszące się do postaci sztucznie powołanych do życia przez człowieka. W tym miejscu splatają się rozważania nad fenomenem życia oraz refleksje wokół figury demiurga i samego aktu stworzenia, a także wzajemnych relacji istnienia i widzialności.”


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.