Mieczysław T. Janikowski, Szafirowy trójkąt, olej, płótno, 88,8 x 115,7 cm

CZAS TRWANIA WYSTAWY: 21.05–30.07.2021
ORGANIZATOR: Fundacja 9/11 Art Space
PARTNER: Galeria Piekary
MIEJSCE: Galeria Piekary, ul. św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, CK Zamek, Dziedziniec Różany
GODZINY OTWARCIA GALERII: 10:00-18:00, od poniedziałku do piątku
(niestety nie ma możliwości zmiany godzin otwarcia Galerii)

Wystawa Mieczysław T. Janikowski. Medytacje euklidesowe prezentuje prace z kilku kolekcji prywatnych, na co dzień niedostępne dla widzów, oraz z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

Mieczysław T. Janikowski urodził się 13 lutego 1912 roku w Zaleszczykach. W latach 1934‒1939 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach prof. W. Jarockiego i S. Filipkiewicza. Artysta ukończył studia na krótko przed wybuchem II wojny światowej, w 1939 roku.   W latach 1939–1945 brał czynny udział w walkach. Uczestniczył w kampanii wrześniowej, a po kapitulacji przedostał się na Węgry. W roku 1940 dotarł do Francji, następnie walczył również w Belgii i Holandii. Po zakończeniu wojny Janikowski rozpoczął studia w edynburskim College of Art, gdzie obronił dyplom z I wyróżnieniem, co zaowocowało rocznym stypendium we Francji. Po powrocie przebywał na Wyspach Brytyjskich przez dwa lata. Ostatecznie zamieszkał w Paryżu w roku 1947. Artysta zmarł 14 grudnia 1968 roku w Krakowie.

Organizowana przez Fundację 9/11 Art Space oraz Galerię Piekary wystawa pozwala prześledzić drogę rozwoju w twórczości Janikowskiego, w której dominowała geometria i abstrakcja. Mieczysław T. Janikowski to przede wszystkim abstrakcjonista, kontynuator drogi konstruktywistycznej. „Świat Janikowskiego – jak pisał Ryszard Stanisławski ‒ to czysta projekcja, ulotność i świetlistość, nawet w tych obrazach, które nasycił jak najbardziej ciemnymi barwami, […] jego twórczość […] stanowi jedno z ogniw, które w polskiej kulturze artystycznej dopełnia integralność sztuki poszukującej pewnego ładu. Jest ogniwem łańcucha, który wiedzie od pionierskich doświadczeń Władysława Strzemińskiego i Henryka Stażewskiego, przez […] twórczość Marii Jaremy […] ku dorobkowi artystów […] zainteresowanych szczególnie kolorem i światłem w przestrzeni – Stefana Gierowskiego czy Jana Berdyszaka”.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W związku z decyzją rządu w sprawie obostrzeń z dnia 28.04.2021 w Galerii Piekary jednocześnie może przebywać nie więcej niż 11 osób zwiedzających ekspozycję; zwiedzający powinni zachować pomiędzy sobą i personelem Galerii minimum 1,5 m odstępu. Zwiedzający zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Zasada ta nie dotyczy osób zwolnionych z tego obowiązku na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk środkiem zapewnionym przez Galerię Piekary (płyn znajduje się przy wejściu).

LINK DO WYDARZENIA NA PLATFORMIE FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/288815666208197/


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest jedynym festiwalem artystycznym w stolicy Wielkopolski, który łączy ze sobą w jednym programie wydarzenia z pola sztuk wizualnych.