TREVAS CHUANG (Decadent Origamist <higft999@gmail.com>)

KOVID to skrót od nazwy “Kusudama Of Vexatiously Illogical Dreams”, którą można przetłumaczyć jako «Kusudama niesamowicie nielogicznych snów»

Czym jest zatem KUSUDAMA?

Kusudama to kombinacja dwóch japońskich słów – kusuri, oznaczającego lekarstwo oraz tama, oznaczającego piłkę. Pierwotnie pojęciem tym określano bukiety kwiatów lub ziół używane do kadzenia lub tworzenia potpourri – mieszaniny składników pochodzenia roślinnego (m.in. kwiatów, korzeni, suszonych i zmielonych łodyg) wykorzystywanej w celu zapobiegania i leczenia chorób.

Współcześnie słowo to używane jest również w odniesieniu do papierowych modeli origami, które są zwykle tworzone przez łączenie wielu identycznych elementów o piramidalnym kształcie w taki sposób, aby utworzyły one kulę.

Cel kampanii Kovidowej

Główną intencją wykorzystania wieloznaczności pojęcia kusudama do stworzenia społeczno-artystycznej kampanii jest odwrócenie uwagi od obaw przed wirusem. Użycie w tytule projektu nazwy wirusa z nieznaczną jedynie zmianą jego pisowni (Kovid zamiast Covid) ma na celu dokonanie językowe zawłaszczenia negatywnego pojęcia i zamianę go w coś dobrego. Ta kampania zbiera pozytywne reakcje na całym świecie i jednoczy ludzi wokół życzenia, aby pandemia stała się jedynie wspomnieniem, a nasza wyobraźnia została uleczona ze strachu poprzez zmianę znaczenia słów.

Jak mówi sam artysta: „Choć epidemia dotknęła wielu ludzi, to osobiście uważam taki kryzys za zwrot, czas na przemyślenie i zaplanowanie przyszłości. W końcu ja też nie mogę się doczekać dnia, w którym się zobaczymy, i znów się przytulimy. Jak sama nazwa wskazuje, uważam obecną sytuację za koszmar, który jednak szybko się rozwiąże”.

Podążając za tą ideą artysta przygotował specjalny model dedykowany festiwalowi artystycznemu Poznań Art Week 2020:

Projekt KOVID miał 4 fazy:

Faza 1. «Zderzenie»

Jak napisał twórca projektu: «Epidemia wirusa Covid-19 wybuchła w zwykły dzieł, gdy szukałem Kolejny przypadkowy dzień, kiedy szukałem inspiracji dla origami. Sytuacja szybko stała się bardzo poważna. Miałem świadomość tego, że z pewnością wielu artystów zacznie tworzyć sztukę na ten temat. Również kilku innych twórców origami opracowało modele sferyczne przypominające kształt i kolor wirusa koronowego. Cóż, przyznaję to była moja pierwsza inspiracja… Kiedy złożyłem moją pierwszą papierową kulę, przyjaciółka, gdy tylko ją zobaczyła, powiedziała: „To jest piękne! Co to jest?”

Szybko przeszukałem Internet i odkryłem, że ten szczególny rodzaj origami nazywa się „kusudama”.

Pierwsza kusudama

Faza 2. Zbieg okoliczności

«Robiłem pogłębiony research kusudamie. Początkowo moją intencją było stworzenie kulistej dekoracji wykonanej z kwiatów i gałęzi drzew. Byłoby to zgodne z pierwotnym założeniem taoizmu, który wykształcił praktykę umieszczania ziół i leków w pustej jamie jako intencjonalny symbol zapobiegania i leczenia chorób. Było dla mnie dużą niespodzianką, gdy ​​odkryłem ironiczną / wewnętrznie sprzeczną prawdę o podwójnym znaczeniu kusudamy, jako symbolu i lekarstwa. Naprowadziło mnie to na pomysł zrobienia serii kusudam o nazwie „KOVID – 19”, gdzie nazwa ta znajduje swoje rozwinięcie jako „Kusudama Of Vexatiously Illogical Dreams – 19” («Kusudama niesamowicie nielogicznych snów»).

Na tym jednak nie chciałem poprzestać. Chciałem, aby ten projekt wyszedł również naprzeciw naszym aktualnym obawom związanym z epidemią i abyśmy także poczuli ducha tego pojęcia, aby poprzez nazwę mogło przemawiać również jego lecznicze znaczenie. To kluczowe jak będziemy myśleć o słowie oznaczającym wirusa w przyszłości. Czy będzie to dalej „covid” jako choroba, czy też „kovid” jako jej przezwyciężenie”.

Faza 3. Rozprzestrzenianie

„Zacząłem organizować warsztaty kusudamy, aby podzielić się tym „zapobiegawczym” modelem origami i udostępnić kilka samouczków kusudamy on-line dla tych, którzy musieli zostać w domu na kwarantannie. Moją ideą było wytworzenie poczucia wspólnoty wokół wspólnego zajęcia. Zakładałem, że gdy uczestnicy projektu skończą swoje kusudamy, umieszczę zdjęcie ich modelu na mapie świata. Dzięki temu idea rozpleni się niczym wirus”.

Zrzut ekranu z mapą świata z miejscami, w którymi dotychczas wykonano kusudamy

Faza 4. Projekt w rzeczywistości post-pandemicznej

„W ciągu tych kilku ostatnich miesięcy zaczęliśmy bać się, że zostaniemy zarażeni, ucząc się, jak zapobiegać takiej możliwości i żyć we współistnieniu z wirusem. Tymczasem natura z trudem łapie oddech, wykorzystuje szansę, by wyleczyć się z tego, co uszkodziliśmy jako gatunek ludzki. W wielu miejscach pojawiły się zwierzęta wcześniej wyparte przez siłę naszej cywilizacji: delfiny na Sardynii, meduzy w Wenecji, jelenie w Nara (Japonia), kozy w Izraelu, dziki w Hiszpanii. Powinno nas to skłonić do refleksji, że naszym zmartwieniem nie jest tylko koniec pandemii, zdrowie ludzkości, ale także zdrowie świata naturalnego wokół nas. Powinno to umożliwić nam ponowne przemyślenie naszego sposobu życia i zbudowanie harmonijnej ko-egzystencji ze wszystkimi gatunkami na planecie”.

Link – Mapa świata: https://uebermaps.com/maps/17360-kusudama-of-vexatiously-illogical-dreams

KOVID dokumentacja projektu (audio po chińsku, podpisy po angielsku):


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.