Avatar photo
Joanna Sobesto
Joanna Sobesto, przekładoznawczyni, absolwentka Tekstów Kultury oraz Przekładoznawstwa Literacko-Kulturowego na Wydziale Polonistyki UJ, doktorantka na tym samym wydziale. Pod opieką prof. Magdy Heydel pisze rozprawę poświęconą politykom przekładu w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie angielskiej prozy. Edukatorka w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK i CSW Łaźnia w Gdańsku, scenarzystka, amatorka fotografii analogowej i Polskiego Języka Migowego.