Avatar photo
Julianna Kulczyńska
Kuratorka, koordynatorka projektów artystycznych. Ukończyła studia licencjacki dyplomem z Kuratorstwa i Teorii Sztuki w 2019 r. na UAP, gdzie kontynuuje studia na poziomie magisterskim. Kuratorka wystaw: Wystawa dla Domu (Centrum Kultury Zamek, Poznań), Życzyliśmy sobie wygodnego życia (Galeria SKALA, Poznań), 8x (Inkubator Kultury Pireus, Poznań), Przenikanie (Galeria Archaios, Poznań), RGB, Maggie/Gosia (podczas AK 30, Poznań) oraz Znamy się, a nawet lubimy (jako kuratorka, Pułapka Zdarzeń, BWA Zielona Góra). Współpracuje z instytucjami publicznymi i środowiskami NGO. W 2019 roku, w CK Zamek w Poznaniu, zorganizowała aukcję charytatywną na rzecz dzieci z autyzmem. Koordynatorka programu dla dzieci na Festiwalu Malta 2017.