Justyna Ryczek
Justyna Ryczek
Justyna Ryczek, wykładowczyni akademicka, ukończyła filozofię na UAM w Poznaniu, pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Autorka książki „Piękno w kulturze ponowoczesnej” oraz licznych tekstów naukowo-krytycznych. Interesuje się sztuką współczesną, szczególnie jej obecnością w przestrzeni publicznej oraz powiązaniami z innymi dziedzinami, w tym: etyką, kulturą popularną, życiem codziennym, nowymi mediami. Zajmuje się krytyką artystyczną. Redaktor naczelna „Zeszytów Artystycznych”.