Konkursowa wystawa fotografii „Widok z okna” – LINK


Konkurs fotograficzny „Widok z okna”

Pod honorowym patronatem Józefa Robakowskiego


Organizator — Fundacja Rarytas Art Foundation
Patronat — Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Komitet Organizacyjny

Mateusz Bieczyński — Kurator projektu
Szymon Dolata
Piotr Grzywacz
Agata Tratwal

Jury Konkursu

Jarosław Klupś – Przewodniczący Jury
Adam Mazur
Izabela Jurcewicz
Witold Kanicki
Mateusz Bieczyński – Sekretarz Jury


Konkurs fotograficzny na zdjęcie przedstawiające widok z okna jest pomysłem banalnym, można by nawet powiedzieć, że niedorzecznym. Przecież nie ma nic bardziej trywialnego jako temat sztuki niż wyglądanie na zewnątrz z domu czy mieszkania. Uczynienie go punktem odniesienia dla twórców wydaje się współcześnie czymś raczej archaicznym. Znamy wprawdzie liczne przykłady klasycznych przedstawień malarskich przedstawiających taki właśnie motyw. Z okna wygląda chociażby bohaterka ukazana na jednym z obrazów Caspara Davida Friedricha, tytułowa „Kobieta w oknie”. Odwrócona plecami skrywa przed nami tajemnicę swojej tożsamości. Scena tak samo ckliwa i romantyczna, jak nudna i oklepana. Dziś naszym oknem na świat jest przecież ekran – komputer, tablet i telefon – a nie dziura w ścianie. Choć więc okno powracało jako motyw główny lub poboczny na obrazach tego i wielu innych – zarówno tych „dawnych”, jak i tych „nowszych” – mistrzów – Vermeera, Picassa, Warhola, Hoppera…, to dziś mało kto rozważa czy okno jest zwierciadłem duszy i metaforą sztuki, jak robili teoretycy sztuki do późnego XIX wieku.

Uczynienie „Widoku z okna” tematem konkursu fotograficznego w obecnej sytuacji, gdy wskutek epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 doszło do największego w powojennej historii, globalnego wstrząsu posadami świata, w tym w szczególności świata sztuki – choć nadal ryzykowne – nabiera zupełnie innego znaczenia. Z trywialnego motywu widok ten staje się bowiem tematem dramatycznym, uniwersalnym już nie symbolicznie, a całkiem realnie. Poszukując kulturowych punktów zaczepienia dla jego dzisiejszej charakterystyki odwołać by się można do zgoła innych przekazów niż przywołane powyżej dzieła sztuki dawnej. Spośród wielu możliwych odniesień najtrafniejsze wydaje się nawiązanie do klasyka kinematografii. W filmie „Okno na podwórze”, jednym z lepszych w dorobku Hitchcocka, oglądamy historię znanego fotografa, który wskutek wypadku musi zostać w domu. Z nudów zaczyna podglądać sąsiadów. Wplątuje go to w nieoczekiwany ciąg zdarzeń. Również klasyk polskiej sztuki video, Józef Robakowski, w jednym ze swoich najsłynniejszych projektów, zatytułowanym „Z mojego okna (1978–1999)” artysta przedstawił wynik kilkuletniej rejestracji widoku z wieżowca na duży betonowy plac, z błahej rzeczywistości czyniąc – jak sam mówi –  „fascynujący obraz i niecodzienny dokument historii”.

Najstarsze zdjęcia takie jak „Widok z okna w Le Gras” (Niepce, 1826), „Zakratowane okno” (Talbot, 1835) czy „Widok na Boulevard du Temple” (Daguerre, 1839) to ikony historii fotografii. Naturalnie wybierany temat, ku któremu swoje kamery kierowali pionierzy medium, z wnętrz swoich pracowni, gdzie eksperymentowali z możliwościami narzędzi i procesów „mechanicznego obrazowania” (Talbot, 1839).

Konkurs na fotografie inspirowane hasłem „widok z okna” czyni przedmiotem odniesienia sytuację powszechnej kwarantanny, wywołanej epidemią nieznanego wcześniej wirusa. Wprowadzone obostrzenia, wynikające ze względów bezpieczeństwa, zamknęły w domu miliony ludzi na całym świecie. W krótkim czasie i zupełnie nieoczekiwanie widok z okna „powrócił” jako nasz punkt odniesienia. Co widzimy? Co ta sytuacja dla nas znaczy? Jakie emocje w nas wywołuje? Czy tradycyjnie pojmowanym oknem staje się także ekran? Jak zmienia się nasza percepcja, poczucie czasu, perspektywa z jakiej wyglądamy z intymnego świata własnych lęków, obaw, potrzeb, marzeń i przemyśleń? Co czujemy, gdy okno zamienia się w lustro…?

1.

Konkurs adresowany jest do twórców profesjonalnych, absolwentów i  studentów uczelni artystycznych. Szczególnie docenione będą te prace, które w sposób inteligentny i twórczy odnoszą się do obecnej sytuacji „narodowej kwarantanny”. Przewidziana została jedna kategoria obejmująca dzieła nowe, nigdy wcześniej niepublikowane.

2.

Uczestnicy przedstawiają prace na określony przez organizatorów temat „Widok z okna”. Każdy autor może przesłać do 3 prac (każda z nich może stanowić cykl złożony z wielu fotografii).

3.

Kwalifikacji prac do udziału w wystawie konkursowej dokona Jury powołane przez organizatorów, które przyzna Nagrodę Główną oraz wyróżnienia.

4.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda główna (2 500 PLN)
 • Nagroda publiczności (1 000 PLN)
 • Uwaga! Przyznane wynagrodzenia są wyrażone w kwotach brutto. Zwycięzcy otrzymają sumę pomniejszoną o 10% podatku odprowadzanego do Urzędu Skarbowego przez organizatorów po podpisaniu wcześniejszego oświadczenia.
 • Nagroda publiczności – zostanie przyznana autorowi pracy, która uzyska najwięcej głosów w ankiecie internetowej, spośród zakwalifikowanych do konkursu prac. Konkurs będzie miał charakter permanentnego open-call, trwającego do odwołania. Nadesłane zdjęcia, po wstępnej selekcji będą publikowane w formie ankiety on-line pozwalającej publiczności na przeglądanie i głosowanie na najlepszą pracę.

5.

Uczestnicy przesyłają prace w formie cyfrowej na adres: foto-call@uap.edu.pl, z dopiskiem w tytule: KONKURS „Widok z okna”. Minimalna wielkość zdjęć: 1200 pikseli (w podstawie) lub 800 pikseli (na wysokość), tryb kolorów RGB, format jpg .

Każda nadesłana praca powinna zawierać następujący opis:

 • imię i nazwisko autora, adres, e-mail, numer telefonu,
 • tytuł i data realizacji,

Termin nadsyłania zgłoszeń (open call w trybie ciągłym): od 01.05 do 30.06.2020

Ogłoszenie wyników: 15-20.07.2020

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową.

6.

Postanowienia dodatkowe:

 • Autor oświadcza, że samodzielnie wykonał przesłane i wymienione w karcie zgłoszenia prace.
 • Przesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że ich publiczna prezentacja nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wszelkie możliwe wynikające stąd roszczenia obciążają zgłaszającego.
 • Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody przez uczestnika na publikację nadesłanych prac w środkach masowego przekazu, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w szczególności w katalogu wystawy konkursowej oraz innych wystaw towarzyszących, jak również w mediach masowych, mediach społecznościowych.
 • Prace, których treść obraża uczucia religijne, światopoglądowe, rasowe lub kulturowe nie będą brane pod uwagę.
 • Wystawie będzie towarzyszył katalog on-line zawierający reprodukcje prac, pełną listę uczestników oraz katalogowy spis zakwalifikowanych prac.
 • Wybrane spośród nadesłanych na konkurs prac zostaną wydrukowane i włączone do kolekcji Organizatorów.
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na udział w wystawie zorganizowanej w terminie późniejszym, stosownie do możliwości związanych z wytycznymi bezpieczeństwa podyktowanych stanem epidemii.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od przyznania Nagrody Głównej oraz innego podziału środków przeznaczonych na nagrody, zgodnie z postanowieniami Jury konkursowego.

Regulamin konkursu PDF


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.