Konkurs na plakat dedykowany miastu Poznań skierowany jest wyłącznie do profesjonalnych twórców plakatu bez ograniczeń geograficznych.


WYNIKI KONKURSULINK


Poznań – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad rzeką Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce (536 438 mieszkańców) i szóste pod względem powierzchni (262 km²).

Czytaj więcej o mieście

Celem konkursu jest aktywizacja plakacistów wokół pozytywnych działań na rzecz miasta Poznania, twórczości plakatowej w ogóle oraz idei plakatu autorskiego (plakat w edycji własnej). Profesjonalni twórcy zostali zaproszeni do tworzenia w formie plakatowej dzieł stanowiących odpowiedź na tytułowe hasło. Inicjatywa wychodzi z założenia o potrzebie solidarności w czasach światowej epidemii. Stanowi ona próbę przezwyciężenia pesymizmu oraz tendencji do zamykania inicjatyw kulturalnych.

Format 100 x 70 cm (format pionowy)
Oznaczenie pliku Nazwisko_Imię_Kraj.pdf

Termin nadsyłania prac (AKTUALIZACJA): 12.10.2020 r.

e-mail: opencall@uap.edu.pl

Nagroda 4500 PLN

Organizatorzy:

Fundacja Rarytas Art Foundation
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Kuratorzy: Eugeniusz Skorwider / Mateusz Bieczyński

Jury:

Eugeniusz Skorwider (Przewodniczący)
Sławomir Kosmynka
Lech Majewski
Grzegorz Marszałek
Władysław Pluta
Sekretarz Jury: Mateusz Bieczyński


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od przyznania Nagrody Głównej i innego podziału środków przeznaczonych na nagrody — zgodnie z ustaleniami Jury konkursowego.

Autor oświadcza, że samodzielnie wykonał przesłane i wymienione w karcie zgłoszenia prace.

Przesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że ich publiczna prezentacja nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wszelkie możliwe wynikające stąd roszczenia obciążają zgłaszającego.

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na publikacje nadesłanych prac w środkach masowego przekazu, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w szczególności w katalogu wystawy konkursowej oraz innych wystaw towarzyszących, jak również w mediach masowych, mediach społecznościowych.

Prace, w których treść przekazu będzie obrażała uczucia religijne, światopoglądowe, rasowe, kulturowe nie będą brane pod uwagę.

Wystawie będzie towarzyszył katalog on-line oraz katalog drukowany (stosowanie do pozyskanych środków) zawierający reprodukcje prac, pełną listę uczestników oraz katalogowy spis zakwalifikowanych prac.

Wybrane prace zostaną wydrukowane i włączone do kolekcji Organizatorów.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na udział w wystawie zorganizowanej w terminie późniejszym, stosownie do możliwości związanych z wytycznymi bezpieczeństwa podyktowanych stanem epidemii.

Regulamin konkursu PDF


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.