Otwarty nabór prac do wystawy studentów zagranicznych UAP

Organizator: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Komitet organizacyjny

Mateusz Bieczyński – kurator projektu
Szymon Dolata
Aniela Perszko

Termin nadsyłania prac: 15.05.2020 r.
email: madeinbetween@uap.edu.pl

Od samego początku działalności Poznań Art Week, festiwalu artystycznego zrzeszającego przedstawicieli sceny artystycznej w stolicy Wielkopolski, jednym ze stałych elementów jego programu jest Made in.between – wystawa dedykowana studentom zagranicznym Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, organizowana w Scennie Otwartej (do 2019 r. funkcjonującej pod nazwą R20),  poświęconej inicjatywom studenckim. Poprzednie edycje (Made in.between 2017, Made in.bewtween East:West 2018, Made in.between How to be an alien 2019) rokrocznie zyskiwały coraz większą popularność wśród lokalnej widowni i stały się okazją do przybliżenia wprost pracy i nastrojów międzynarodowej społeczności studentów sztuk pięknych i projektowych w Poznaniu. W tym roku, z powodu wybuchu pandemii koronawirusa, a w jej konsekwencji zawieszenia działalności muzeów i galerii, pragniemy zaprosić do udziału w  przeniesionej do sieci interaktywnej edycji Poznań Art Week – Remedium. 

Każdego roku, wystawa Made in.between jest rezultatem otwartego naboru prac skierowanego do studentów stacjonarnych programu Study in English UAP, a także do studentów z uczelni partnerskich studiujących na UAP w ramach semestralnej bądź rocznej wymiany. Mamy ogromną przyjemność ogłosić kolejny otwarty nabór prac do wystawy Made in.between Remedy.

Czekamy na zgłoszenia prac stworzonych podczas izolacji lub będących bezpośrednim nawiązaniem do tej tematyki. Prace mogą odnosić się do obecnej sytuacji pandemii i kwarantanny, bądź w szerszym kontekście –  poczucia wyobcowania i oddalenia od swojego kraju i rodziny. Zachęcamy do zastanowienia się jak tytułowe Remedium (Remedy) może działać w obecnej, nowej dla wszystkich sytuacji społecznej. Co jest nową normą? Jak obecny stan może wpłynąć na postrzeganie świata? Jak sztuka może pomóc w czasie izolacji? Mamy nadzieję, że nadesłane prace będą odzwierciedlać te i inne nurtujące społeczeństwo pytania oraz ich odpowiedzi.

Rules and regulations (PDF)

Application form (DOCX)


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.