Szanowni Państwo,

Konkurs na plakat zatytułowany „Poznań na plakacie”, zorganizowany przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu przy współpracy z Fundacją Rarytas wzbudził zainteresowanie artystów z całego świata. Łącznie napłynęło niemal 190 zgłoszeń z 26 krajów takich jak: Polska, Chiny, Austria, Kuba, Turcja, Włochy, Bangladesz, Rumunia, Hongkong, Tajwan, Węgry, Ukraina, Nigeria, Iran, Irak, Tajlandia, Meksyk, Indie, Indonezja, Australia, Kanada, Słowacja, Chile, USA, Urugwaj, Kolumbia.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy!

Rozstrzygnięcia konkursu „Poznań na plakacie” dokonało jury w składzie:

Eugeniusz Skorwider (Przewodniczący)
Sławomir Kosmynka
Lech Majewski
Grzegorz Marszałek
Władysław Pluta

Ze względu na bardzo wysoki poziom zgłoszonych prac, jury obradowało dłużej niż zakładano z wielkim namysłem rozważając każdą z nadesłanych propozycji. Ostatecznie do wystawy konkursowej wybranych zostało 30 projektów – pojedynczych plakatów i dedykowanych serii plakatowych.

Jury zdecydowało się na przyznanie więcej niż jednej nagrody oraz dodatkowo na wyróżnienie jednej prac w sposób honorowy:

  • Nagroda Główna (Grand Prix konkursu): Jan Jerzmański (Polska)
  • II Nagroda: Raqee S. Najmuldeen (Irak)
  • Wyróżnienie honorowe: Bartosz Choryan (Polska)

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Agata Adaszek-Metter
Jie Chen
Bartosz Choryan
Jacek Ćwikła
Mikołaj Dąbrowski
Piotr Derda
Erick Ginard
Marcin Grabia
Natalia Grociak
Jiahui He
Jan Jerzmański
Raqee S. Najmuldeen
Dorota Piechocińska

Piotr Pietrzak
Peter Bence Simon
Wei Su
Jacek Tofil
Fangfang Wang
Agnieszka Węglarska
Zhu Xi
Wei Xu
Kai Xu
Wojciech Zabel
Karolina Zielazek
Łukasz Zwolan

Kuratorzy:
Mateusz Bieczyński
Eugeniusz Skorwider

Nagroda Główna (Grand Prix konkursu): Jan Jerzmański (Polska)

II Nagroda: Raqee S. Najmuldeen (Irak)

Wyróżnienie honorowe: Bartosz Choryan (Polska)


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.