Rewitalizacja terenów dawnego PGR-u w Murzynowie – Kompleks Ceramiki i Rękodzieła Artystycznego

Projekt zdobył Grand Prix w 39. edycji Konkursu im. Marii Dokowicz na nalepszy dyplom magisterski Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Prezentacja projektu planowo miała zostać wyeksponowana w Galerii Design należącej do Miejskich Galerii UAP wspieranych finansowo z budżetu Miasta Poznania. W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz czasowym zamknięciem instytucji kultury, wystawa została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. #kulturawsieci 
 
Promotor: dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, prof. UAP
Wydział Architektury i Wzornictwa
Katedra Architektury i Urbanistyki

Projekt rewitalizacji terenów dawnego PGR-u w Murzynowie porusza temat wsi popegeerowskiej, trudny, złożony i zmarginalizowany. Poprzez analizy, cofając się aż do czasów istnienia folwarków, podjęto próbę zgłębienia zależności pomiędzy społecznością, jej historią i kulturą a miejscem i jego zasobami. Analizy rozwoju wsi Murzynowo, jej społecznych, kulturowych i przyrodniczych uwarunkowań pozwoliły stworzyć spójną koncepcję odnowy wsi, bazującą na modelu gospodarczym, odpowiadającym potrzebom mieszkańców. Powstały projekt łączy w sobie elementy planowania przestrzennego, które obejmuje obszar całej wsi, urbanistyki, gdzie nacisk położono na rozwinięcie infrastruktury: rzemieślniczej, turystycznej, rekreacyjnej i lokalnej oraz rozwiązania architektoniczne i wnętrzarskie.Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.