Werdykt jury Konkursu na Plakat: „140 lat komunikacji miejskiej w Poznaniu”

Jury Konkursu w składzie: Eugeniusz Skorwider (Przewodniczący), Tomasz Broda, Grzegorz Nowicki, Agnieszka Ziemiszewska, Adam Pelant jednomyślną decyzją wszystkich członków wybrało pracę nr 5 autorstwa Eduardo Davita, jako pracę zwycięską.

Praca nr 3, autorstwa Martyny Wójcik-Śmierskiej została uhonorowana wyróżnieniem.

Organizatorzy i jurorzy gratulują laureatom oraz dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Mateusz M. Bieczyński (Sekretarz Jury)

Eduardo Davit (praca zwycięska)

Martyna Wójcik-Śmierska (wyróżnienie)


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.

1 Comment

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.