Werdykt jury Konkursu na ilustrację: „Covidowa nostalgia”

Jury Konkursu w składzie: Mateusz Bieczyński (Przewodniczący Jury), Max Skorwider, Wojciech Janicki, Agnieszka Mori, Iwona Wierzba

jednomyślną decyzją wszystkich członków wybrało pracę nr 39 „Covid-communication” autorstwa Deyu Xu, jako pracę zwycięską.

Organizatorzy i jurorzy gratulują laureatowi oraz dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Mateusz M. Bieczyński (Przewodniczący Jury)

Deyu Xu Covid-Communiaction (praca zwycięska)

Tiina Herttua (Tiina Ho) – https://vimeo.com/499809433


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.