Werdykt jury Konkursu na ilustrację: „Obyś (nie) żył w ciekawych czasach”

Jury Konkursu w składzie: Mateusz Bieczyński, Wojciech Janicki, Max Skorwider, Tomasz Jurek, Paulina Wiśniewska,

jednomyślną decyzją wszystkich członków wybrało pracę „Mother’s Point of View” autorstwa Lei Farell (Irlandia), jako pracę zwycięską.
Natomiast wyróżnienie honorowe otrzymuje praca „The Vapors” autorstwa Josepha M. Reyes (Kanada/Korea Południowa).

Organizatorzy i jurorzy gratulują laureatom oraz dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Mateusz M. Bieczyński (Przewodniczący Jury, Kurator Projektu)

Lea Farell Mother’s Point of View (praca zwycięska)


Joseph M. Reyes The Vapors (wyróżnienie honorowe)

Mikaya Petros, Michela Papavassiliou (with music)

edycja 2022

Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.