Serdecznie zapraszamy na wystawę w ramach Poznań Art Week.

Wernisaż: 29.06 o godzinie 18:00

Czas trwania: 29.06–06.07 w godzinach 16:00–19:00

Miejsce: LOTNA studio, ul. Małeckiego 28, wejście od ulicy

Istnieje możliwość obejrzenia wystawy poza powyższym terminem po wcześniejszym umówieniu. Numer kontaktowy: 503 630 447 


Wystawa prezentuje prace Katarzyny Strzykalskiej oraz Julii Białas, tegorocznych dyplomantek studiów licencjackich na wydziale Malarstwa i Rysunku UAP.

Prezentacja w Studiu Lotna jest okazją do konfrontacji dwóch odmiennych postaw twórczych oscylujących wokół tematu portretu.

W swoich pracach Julia Białas pochyla się nad sferą męskiej emocjonalności, oniryczne portrety w bliżej nieokreślonych przestrzeniach nasuwają skojarzenia z kadrami filmowymi. 

Katarzyna Strzykalska w swoich obrazach rejestruje niejako przypadkowo, różne stany emocjonalne modela. Niepokojące wrażenie zdeformowanych i rozciągniętych portretów podkreślone jest poprzez intensywne barwy.

edycja 2022

Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.