Zapraszamy na wystawę prac V Pracowni Grafiki Introligatorstwa i Sztuki Książki oraz VII Pracowni Grafiki Komiksu i Powieści Graficznej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. F. Ratajczaka 38/40
10-30.06.2024

Wernisaż: 10.06.2024, godz. 12:00


V Pracownia Grafiki – Introligatorstwa i Sztuki Książki

Celem zajęć jest praktyczne wykorzystanie wiedzy introligatorskiej w świadomym tworzeniu powiązań między sztuką i rzemiosłem oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania książek artystycznych. Sztuka książki obejmuje kilka poddziedzin, m.in. książkę artystyczną – pole działań artystycznych – esej graficzny prezentujący punkt widzenia artysty. Książka artystyczna jest dziełem autonomicznym – produktem rozwoju naszej kultury. Nie chodzi tu o tzw. „piękne książki”, przedmiot zbytku, lecz o książki stanowiące integralną wypowiedź artysty. Książka to graficzny dokument, której użyteczność polega na umiejętnym wykorzystaniu warsztatu do rozpropagowywania idei i poglądów społecznych, nawet tych, które wykraczają poza kulturowe wzorce.
Osoby biorące udział w wystawie: Karol Bachewicz, Barbara Borysewicz, Julia Feikisz, Zuzanna Gruszczyńska, Maria Hajewska, Joanna Kempska, Joanna Kluj, Danuta Kobylacka, Eryk Korus, Emilia Kot, Kinga Krasucka, Katsiaryna Patsouskaya, Karolina Przybylska, Weronika Remus, Maria Rey, Zuzanna Stempska, Kajetan Śliwocki.

VII Pracownia Grafiki – Komiksu i Powieści Graficznej

Przedmiot zajmuje się wprowadzeniem w tematykę powieści graficznej. Podstawowym założeniem jest stworzenie autorskiej formy publikacji. Program skupia się na indywidualnych lub kolektywnych działaniach studenckich oraz współpracy przy projektach z autorami scenariuszy. Podejmowane są zadania zbudowania formy graficznej, a także tworzenia fabuły czy narracji. Efektem realizowanego programu są powieści graficzne – komiksy, będące eksperymentem z formą i treścią, wielokrotnie wykraczające poza przyjęty schemat. W pracowni powstają różnorodne wydawnictwa (książki, ziny, formy przestrzenne, jak i krótkie narracje graficzne). Prace realizowane są przy użyciu różnych technik drukarskich, a także w formie cyfrowych e-booków czy realizacji video.

Organizacja: Maksymilian Skorwider, Tomasz Jurek, Agnieszka C. Maćkowiak
Projekt plakatu: Karol Bachewicz

Wystawa towarzysząca w ramach międzynarodowego festiwalu Poznań Art Week 2024 – „Nieskończoność”
Więcej informacji: https://grafikaart.pl/ oraz https://poznanartweek.com/

edycja 2024Poznań Art Week 2024Uniwersytet Artystyczny w Poznaniuwystawa

Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.