Czas trwania wystawy:
13.05–27.05.2023

Wernisaż: 13.05.2023, godz. 16.00-20.00

Godziny otwarcia: Czwartek / piątek / sobota, godz. 16.00–20.00,
w pozostałe dni po umówieniu telefonicznym: 505917157

Lokalizacja: Wołyńska 9, Poznań


Jednym z przedmiotów, które Ingmar Bergman przywołuje w swoich wspomnieniach jest magiczna latarnia – prosty przyrząd optyczny służący do wyświetlania przeźroczy. Było to dla niego pierwsze narzędzie dzięki któremu przenosił się w inną rzeczywistość, w świat wyobrażony, nieistniejący albo istniejący na niby, będący jednocześnie rzeczywistością obecną, posiadającą szczególną realność. Magiczna latarnia jest tutaj wehikułem ucieczki od zdecydowanie przykrych doświadczeń codzienności, umożliwiającym wgląd we własne myśli, uczucia i marzenia. Jest przyrządem pozwalającym kreować rzeczywistość fikcyjną.

W potocznym doświadczeniu fikcja traktowana jest jako synonim bezproduktywności, działania pozbawionego celu i sensu. Jednym z obszarów gdzie fikcja posiada jednak szczególny status jest sztuka, która w bardzo różny sposób formułuje swoje granice wobec tego co nazywamy światem rzeczywistym albo światem realnym. Właśnie te granice wydają się czymś szczególnie interesującym, określając relacje między zmyśleniem a realnością, relatywizując elementy „prawdy” i wyobrażenia.  Granice wyraźnie wydzielone i takie których nie sposób jednoznacznie wskazać, granice otwarte, zamknięte, grube, cienkie lub przeźroczyste, zdefiniowane konwencjami lub będące ich przekroczeniem.

Osią naszej wspólnej prezentacji jest właśnie pojęcie fikcji, która realizuje się w szczególnego rodzaju grach, rytuałach, procesach, zabawach banałem, symbolem i historią, kolekcjonowaniu i przeobrażaniu albo wymyślaniu przedmiotów, nadawaniu im znaczeń lub tylko przywoływaniu ich obecności.


edycja 2023

Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.