Galeria Centrala
pl. Ratajskiego 6a, Poznań
śr – pt 15-19 oraz sb* 12-16
Noc Muzeów 20.05 g. 17-23.30
wybrane sb (informacje na FB)


Wystawa NOT SURRENDERING Mariusza Śmiejka, to wizualna opowieść o walce lojalistów o własną tożsamość w post konfliktowej Irlandii Północnej. Autor wprowadza nas w życie codzienne brytyjskiej klasy pracującej oraz członków jej nielegalnych grup paramilitarnych, jeszcze do niedawna uznawanych za organizacje terrory- styczne wzbudzających respekt, siejących strach i kontrolujących prowincję.

To opowieść o przestrzeni, w której żyją bohaterowie projektu i o specyfice “architektury klatki”, mającej zadanie oddzielić Brytyjczyków od Irlandczyków – psychologicznym stanie oblężenia mieszkańców dzielnic klasy pracującej Irlandii Północnej. Historia obrazuje również atmosferę beznadziei towarzyszącej kolejnym pokole- niom uwięzionym obyczajowo i mentalnie w nieprzepracowanych traumach przeszłości od której nie udaje im się uwolnić. Celem wystawy jest przybliżyć wiedzę na temat procesów integracji społeczeństw post konflikto- wych, poróżnionych ze sobą ze względów terytorialnych, narodowościowych i religijnych. W kwietniu 2023 r. minęła 25 rocznica podpisania Umowy Wielkopiątkowej, która zakończyła konflikt w Irlandii Północnej.


Mariusz Śmiejek – niezależny fotograf dokumentalny, zajmuje się głównie długoterminowymi tematami spo- łecznymi, m.in. życiem codziennym w post konfliktowej Irlandii Północnej (2010-2020) oraz przyczynami i skutkami migracji z Afryki Zachodniej do Europy (2017-2022). Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróż- nień w Polsce i za granicą, m.in. magazynu National Geographic (2011,2012,2015) Grand Press Photo (2017, 2018), IPA w USA i Sony World Photo Award. Autor wielu indywidualnych i zbiorowych wystaw w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hong Kongu, Ghanie i w Polsce. Uczy fotografii w Wielkiej Bryta- nii, Irlandii, Włoszech, Polsce, Portugalii i Ghanie. Jego zdjęcia ukazały się m.in. w: The New York Times, Na- tional Geographic, Time, Der Spiegel, The British Journal of Photography, FotoEvidence oraz w wielu innych. Współpracował m.in. z Deutsche Press Agentur i Visum Images – www.mariuszsmiejek.com

Organizacja wystawy: Galeria Centrala, Fotspot, Mariusz Śmiejek

Patronat wystawy: Kwartalnik FOTOGRAFIA, Szeroki Kadr, Fotopolis.pl, National Geographic, Traveler, FotoCamp, Foto-tapeta.org.pl, Kontynenty, Miesięcznik IKS, NN6T, ZPAF, UAP, Estrada Poznańska, Miasto Poznań

www.centrala.art

edycja 2023

Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.