W dzisiejszym świecie jesteśmy otoczeni wszelkimi formami dzieł plastycznych. Kulturę codzienną tworzą badania, research, strategie marketingowe – nad estetyką produktów pracują sztaby ludzi, jednak każda z marek realizując własny cel komunikacyjny, przyczynia się do pogłębiania eklektycznego wizerunku sklepowych witryn i półek. Poszukiwanie autorskiej formuły języka projektowania użytkowego musi być postrzegane w zarówno szerokim kontekście rynku, jak i węższym kontekście założeń strategii marki. Powstaje zatem pytanie czy ten proces wizualnego brandingu pozwala na tworzenie przemyślanych i spersonalizowanych dzieł kultury codziennej?

Użytkowe projektowanie graficzne w moich oczach jest poszukiwaniem rozwiązania. Labirynt założeń, kontekstów, potrzeb, deadlajnów, produkcji pomimo pozornego ograniczenia za każdym razem daje potencjał do stworzenia nowej historii, której jesteśmy współautorami.

Zaproponowany przeze mnie przegląd projektów stanowi odzwierciedlenie wyżej opisanej logiki twórczej na polu projektowania graficznego. Logika ta sprzeciwa się wytycznym tzw. grup focusowych i bezkrytycznemu wychodzeniu naprzeciw gustom większości. Stanowi ona raczej próbę wyjścia poza schematy projektowania rzeczy łatwych i ładnych. Jest realizacją przekonania, że projektowanie może wyznaczać standardy wyższe niż przeciętny gust konsumenta.

Piotr Marzol


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest jedynym festiwalem artystycznym w stolicy Wielkopolski, który łączy ze sobą w jednym programie wydarzenia z pola sztuk wizualnych.