W przestrzeni publicznej nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu powstał unikatowy na skalę kraju park rzeźby i obiektów artystycznych, o którym opowiada jego pomysłodawczyni Katarzyna Jankowiak-Gumna.

Przestrzeń nad Jeziorem Strzeszyńskim (wzorem takich ośrodków jak Luisiana pod Kopenhagą czy Kroller-Muller w Holandii) stała się miejscem atrakcyjnym dla turystów i obszarem niewymuszonego, naturalnego kontaktu ze sztuką i edukacji dla mieszkańców miasta.

VISUAL PARK jest przestrzenią zagospodarowaną w sposób prowokujący do świadomego, uważnego, poznawczego i krytycznego obserwowania rzeczywistości. Zainstalowane tam obiekty stanowią także element programu edukacyjnego, który jest integralną częścią projektu.

Edukacyjny aspekt VISUAL PARK – SZTUKA PATRZENIA pozwala w niekonwencjonalny i nowoczesny sposób wiązać pozornie odległe od siebie obszary: różne dziedziny plastyki, sztukę współczesną i jej świadomy i krytyczny odbiór, biologię i ekologię (elementem projektu VISUAL PARK jest także Eko-Łąka edukacyjna).

Wszystkie obiekty na terenie Visual Park zaopatrzone są w tablice zawierające (oprócz nazwiska autora i tytułu) szereg pytań naprowadzających widza na tropy i wątki interpretacyjne i prowokujące samodzielne próby odczytania możliwych znaczeń poszczególnych prac. Uzupełnieniem tablic jest Visual Park Guide – bezpłatny przewodnik (do pobrania w ABC Gallery), gdzie widz znajdzie mapkę obiektów, szczegółowe opisy rzeźb oraz informacje o ich autorach.

Źródło: Poznań Visual Park / ABC Gallery

Realizacja: Studio Filmowe UAP (Igor Zieliński) i Katedra Fotografii (Zachar Szerstobitow)
Współpraca: Artur Adamczak
Koordynacja: Biuro Promocji UAP

#poznanwspiera
Narodowe Centrum Kultury


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.