Artyści zrzeszeni wokół Medialabu serdecznie zapraszają na multimedialny spacer po Poznaniu. 

Szukajcie prawideł i krzywych zwierciadeł z mapą, którą udostępnimy już niebawem!

@medialab_uap

4.06.2021
START: 22.00

Akcja miejska jest zrealizowana pod patronatem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w ramach Poznań Art Week. 


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.