Ponad 140 pracowni Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu przedstawia rezultaty swojej wielomiesięcznej pracy twórczej.

Jak co roku przedstawione są często odmienne, twórcze rozwiązania stworzone w różnych mediach. Prezentacja dokonań studentów jest również okazją do doświadczenia szerokiego przekroju autorskich rozwiązań i sposobów, w jaki myślą młodzi artyści, stojący na początku swojej drogi artystycznej.

Wystawa online: https://wk.uap.edu.pl/2021/


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.