Budynek wystawowy Secesji Wiedeńskiej, zwany potocznie Secesją, został wybudowany w latach 1897/98 przez architekta Josepha Marię Olbricha. Secesja wiedeńska była ruchem artystycznym, który został utworzony w 1897 r. przez grupę austriackich artystów, w tym Josefa Hoffmana, Kolomana Mosera, Otto Wagnera i Gustava Klimta. (Link: Secesja wiedeńska)

Na lewo od drzwi wejściowych znajduje się motto Ver Sacrum („Święta Wiosna”), które ma wyrażać nadzieję na nowy artystyczny rozkwit. Motto secesji pod kopułą zdobią złote litery: Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit (do każdej epoce jej sztukę, każdej sztuce jej wolność) Ludwiga Hevesi.

CORONA (2020) – Rahman Hak-Hagir, Alina Ferrufino
• VER SACRUM
• DER ZEIT IHRE KUNST, DER KUNST IHRE FREIHEIT

Dokumentacja wideo | Performance w przestrzeni publicznej
3:23 min. | Full HD

Austria, 7 maja 2020
Vienna, Seccession

Performerzy:
Rahman Hak-Hagir
Alina Ferrufino


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.