Serdecznie zapraszamy na pierwszą odsłonę cyklu REFLEKSY, którego pomysłodawcą jest Wydział Rzeźby UAP.

26.05–5.06.2022
Galeria Curators’LAB
ul. Nowowiejskiego 12

wernisaż: 26.05.2022, godz. 18.00

UCZESTNICY:

  • prof. dr hab. Wiesław Koronowski 
  • dr hab. Grzegorz Gwiazda 
  • mgr Marta Rzepińska 
  • mgr Bartosz Ługowski
  • mgr Piotr Owczarek

“Niech nam wystarczy tyle: sam akt poznania, sam fakt, że umysł nasz obcuje ze światem, którym nie jest, i że potrafi ten świat sobie przyswoić lub uczynić z niego zdarzenie uświadomione, ów fakt najzwyklejszy, gdy spojrzeć nań bez uprzedzeń, jest najdziwniejszą rzeczą, jaką można sobie wyobrazić.”

(Leszek Kołakowski, Horror Metaphysicus”)


REFLEKSY

Pracownia jako idea – pracownia jako środowisko

Założeniem kuratorskim cyklu wystaw Refleksy jest pokazanie pracowni rzeźby jako idei łączącej profesora i absolwentów nie ograniczonej klauzulą czasu i formalnej przynależności. Do tak definiowanej pracowni należą artyści skupieni wokół założeń, metod które przez lata kształtowały ich osobowość i inicjowały drogę twórczą.

Pokazanie środowiska pracowni z perspektywy prowadzącego stanowi jedną z możliwych interpretacji jej założeń. Profesor – kurator dokonując wyboru uczestników stawia ważne pytania dotyczące podstaw i perspektyw rozwoju pracowni rzeźby.

Wystawa Refleksy pokazując związki i różnice w twórczości artystów połączonych doświadczeniem konkretnej pracowni, staje się świadectwem kreowanej na Wydziale Rzeźby różnorodności idei, strategii działania i narzędzi niezbędnych do jej zrealizowania.

Udział ograniczonej liczby uczestników zwraca uwagę na prawo wyboru dające możliwość autorskiego kształtowania przestrzeni warunkującej twórczy dialog.

edycja 2022

Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.