Serdecznie zapraszamy na:

WYSTAWĘ KOŃCOWOROCZNĄ UAP 2022

Jak co roku od 2020 tegoroczna wystawa końcoworoczna zostanie zaprezentowana online na stronie:

https://wk.uap.edu.pl/2022/

Ponad 140 pracowni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przedstawia rezultaty swojej wielomiesięcznej pracy twórczej. 

Jak co roku przedstawione są często odmienne, twórcze rozwiązania stworzone w różnych mediach. Prezentacja dokonań studentów jest również okazją do doświadczenia szerokiego przekroju autorskich rozwiązań i sposobów, w jaki myślą młodzi artyści, stojący na początku swojej drogi artystycznej.

START: 6 czerwca 2022 roku godzina 13.00


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest jedynym festiwalem artystycznym w stolicy Wielkopolski, który łączy ze sobą w jednym programie wydarzenia z pola sztuk wizualnych.