Wystawa “Zjednoczone Stany Antycypacji” jest rezultatem współpracy Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Wydziału Malarstwa Uniwersytetu w Granadzie (Universidad de Granada). Początkowo – przed wybuchem pandemii koronawirusa COVID-19 – wystawa miała odbyć się stacjonarnie w Poznaniu. Przymusowa kwarantanna sprawiła jednak, że stało się to niemożliwe. Przekonanie o tym, że sztuka jest płaszczyzną porozumienia ponad wszelkimi podziałami i niezależnie od przeszkód i granic organizatorzy wystawy podjęli decyzję o jej przeniesieniu do sieci.

„Zjednoczone Stany Antycypacji” można zatem postrzegać jako podjęcie rękawicy rzuconej światu artystycznemu przez niecodzienną sytuację. Jest to prezentacja przygotowana z rozmachem, w której zasadniczy akcent postawiony został na różnorodność. Prace na niej zgromadzone są świadectwem wyrazistych postaw artystycznych ich twórców. Od silnej ekspresji malarstwa operującego intensywnymi barwami, przez nastrojowe sceny nokturnowe, komiks, projekty z pogranicza sztuki i projektowania, fotografię, aż do minimalistycznych rysunkowych analiz operujących prostą linią i silnym kontrastem.

Aranżacja wystawy opracowana przez Marcina Konickiego daje możliwość obcowania z każdym z projektów odrębnie przy jednoczesnym zachowaniu spójności prezentacji, która poprzez wybór kierunku zwiedzania umożliwia okrywanie zaskakujących relacji istniejących pomiędzy poszczególnymi projektami. Do tych „ukrytych zależności” nawiązuje tytuł wystawy – „Zjednoczone Stany Antycypacji” – podkreślający samoistną wartość wspólnego działania ponad granicami i podziałami, wagę doświadczania sztuki i kontaktu z nią oraz doniosłość relacji międzyludzkich dla budowania trwałych wartości kulturowych.

Artyści:
Perla Bajder
Reyes González Vida
José Manuel Jiménez Muñoz
Tomasz Kalitko
Ania Kołacka
Katarzyna Kujawska-Murphy
Marcin Lorenc
Asuncion Lozano
Marisa Mancilla
Joanna Marcinkowska
Krzysztof Mętel
Francisco José Sánchez Montalbán
Pedro Osakar
Rosario Velasco Aranda
Filip Wierzbicki Nowak

Kuratorzy: Mateusz Bieczyński, Tomasz Kalitko
Aranżacja przestrzenna: Marcin Konicki

(Wirtualna wystawa dostępna tylko na urządzeniach stacjonarnych)


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.