Katarzyna Sinoracka
Katarzyna Sinoracka
Wyróżniona nagrodą im. prof. Jerzego Remera za najlepszą pracę magisterską o sztuce w 2019 r., napisaną na kierunku ochrona dóbr kultury (spec. zabytkoznawstwo i muzealnictwo) na Wydziale Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współkuratorka studenckich wystaw: "do it / przepis na sztukę" w CSW Toruń oraz "Bądźmy w kontakcie/ Keep in touch" w Galerii Designu w Poznaniu. Studiuje kuratorstwo i teorię sztuk na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.