Avatar photo
Dominika Stryjewska
Dominika Stryjewska, doktor psychologii, ekspert w zakresie psychologii środowiskowej. Kierownik i uczestnik licznych projektów związanych z percepcją przestrzeni miejskich przez mieszkańców oraz budowaniem przynależności do miejsca i poprawy jakości życia w ośrodkach urbanistycznych.