RE:MEDIUM to graficzny projekt dedykowany przygotowany przez Tomasza Bogusławskiego specjalnie na festiwal Poznań Art Week 2020 on-line. Składa się on z 3 prac stanowiących rebusy, których rozwiązanie wynika z relacji między warstwą wizualną i tekstową (krótkie podpisy autorskie). Znaczenie poszczególnych prac nie wyczerpuje się zatem w samej warstwie wizualnej. Obraz wchodzi w wielokierunkową interakcję z tekstem tworząc otwarte pole dla interpretacji zawartego w nich znaczenia.

not endorsed by joseph beuys fund

endorsed by sugar free movement

supported by waste paper archive

Tomasz Bogusławski (ur. 1958 w Gdańsku) – polski grafik, plakacista, profesor na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jego głównymi polami twórczymi są: projektowanie graficzne, grafika wydawnicza, komunikacja wizualna, plakat, emisje filatelistyczne. W latach 2002-2008 pełnił funkcję Rektora ASP w Gdańsku. Jako plakacista wystawiał w Europie, Ameryce i Azji (Japonia, Hong Kong). Wśród jego projektów filatelistycznych największy rozgłos zdobyła seria stworzona na 20-lecie „Solidarności” oraz historyczna seria Poczty Polskiej zatytułowana „Polskie Millenium” z wizerunkiem Lecha Wałęsy jako Prezydenta Polski.

Plakaty kulturalne Tomasza Bogusławskiego:


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest jedynym festiwalem artystycznym w stolicy Wielkopolski, który łączy ze sobą w jednym programie wydarzenia z pola sztuk wizualnych.