Prezentacja II Katedry Malarstwa i I Katedry Rysunku WMiR z udziałem i we współpracy naukowców i artystów z Uniwersytetu Alabamy i Uniwersytetu Harvarda.

Pamięci Jeanne Hersch

W lutym 2021 roku prof. Marysia Galbraith, prof. Grzegorz Keczmerski i niżej podpisany zaprosili interdyscyplinarnych naukowców i artystów do udziału w publikacji internetowej pod tytułem Zdziwienie. Założenie ideowe tej publikacji jest tak proste, że już ono może budzić zdziwienie… Cóż, chcieliśmy, żeby ona była wielotematyczna i zróżnicowana w formie. Chcieliśmy się wzajemnie zaskoczyć i zadziwić pomysłami ikonograficznymi, poczuciem humoru albo tragizmu, wyobraźnią oraz formą plastyczną i literacką. Chcieliśmy zwrócić uwagę na aktualne problemy pojedynczych ludzi i społeczeństw. 

Podejmując dialog przez sztukę i literaturę o życiu, które nas nieustannie zaskakuje i dziwi, odsłoniliśmy różnorodność naszych zainteresowań. Przedmiotem tego dialogu okazały się bardzo różne rzeczy, m.in. pandemia Covid-19, problemy społeczne, sprawy publiczne i osobiste oraz proza i poezja życia. Prace artystów i teoretyków współtworzących tę publikację stanowią interdyscyplinarny esej o współczesności i zarazem doraźną diagnozę stanu naszej zdolności do dziwienia się. Czy ta diagnoza będzie przekonująca? Czy kogoś zdziwi? Zobaczymy…

Według Platona zdziwienie dało początek filozofii. Podobnie sądził Arystoteles. A Jeanne Hersch napisała w swoim głównym dziele Philosophical Astonishment: a history of philosophy, że „Zdziwienie jest zasadniczą właściwością kondycji ludzkiej”. Zdziwienie w filozofii inicjuje pytania. Podobną rolę odgrywa „konstruktywne zdziwienie” we współczesnej antropologii kulturowej, które ma istotne znaczenie dla opisu kultury życia. Natomiast sztuka jest nie tylko reakcją na zdziwienie, lecz także prowokuje do zdziwienia. I do działania na rzecz pozytywnej przemiany świata.

Janusz Marciniak

Jeanne Hersch (1910–2000) szwajcarska filozofka polsko-żydowskiego pochodzenia, uczennica Karla Jaspersa. W swoich książkach zajmowała się pojęciem wolności. Od 1956 do 1977 roku była profesorem filozofii na Uniwersytecie w Genewie. Wykładała także na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Od 1966 do 1968 roku stała na czele działu filozofii UNESCO i była członkiem jego komisji wykonawczej (1970–1972). W 1968 roku pod jej redakcją wyszła antologia pism dotyczących praw człowieka (Birthright of man). Głównym dziełem Hersch jest Philosophical Astonishment: a history of philosophy (polskie wydanie: Wielcy myśliciele Zachodu. Dzieje filozoficznego zdziwienia). Tłumaczyła m.in. książki Czesława Miłosza. 


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.