Avatar photo
Marek Wasilewski
Marek Wasilewski, artysta, kurator, autor tekstów o sztuce. W latach 2001-2017 redaktor naczelny Czasu Kultury. Od 2017 roku dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Jest autorem trzech książek. Publikował m. innymi w pismach: Art Monthly, Springerin, Res Publica Nova, Czas Kultury, piktogram.