30 lipca 1993 r. Poznań i chińskie Shenzhen oficjalnie podpisały umowę o przyjaźni między miastami stając się miastami partnerskimi. W 2023 roku obchodzimy jubileusz 30-lecia podpisania tej umowy. Z tej okazji dwóch kuratorów, Eric Zhou, dyrektor festiwalu Fringe Shenzhen oraz Mateusz Bieczyński, dyrektor festiwalu Poznań Art Week zaprosili 10 designerów (po 5 z każdego miasta) do wspólnego konkursu na logo programu wymiany kulturalnej. Rocznica podpisania umowy partnerskiej jest doskonałą okazją do wyrażenia nadziei na dalszą współpracę obu gmin miejskich przy projektach wymiany i upowszechniania kultury, dalszego zacieśniania wzajemnych relacji i pogłębiania wymiany w zakresie sztuki, projektowania i edukacji kulturalnej.

Wydarzenie jest współorganizowane przez Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Poznań Art Week po stronie polskiej oraz Shenzhen Fringe Art Centre oraz Muzeum Sztuki Guan Shanyue.

O koncepcji konkursu projektowego na zaproszenie w formacie „5+5”

Celem konkursu projektowego była prezentacja pomysłów projektantów z obu miast, pogłębienie wzajemnego zrozumienia i zbadanie przyszłego kierunku projektowania poprzez współpracę na polu kultury i sztuki. Podczas konkursu zostały wybrane pary projektowe „1+1”, które pracując wspólnie wypracują formę dialogu artystycznego. Twórczy dorobek współpracy projektowej „5+5” zostanie zaprezentowany w serii wydarzeń kulturalnych obejmujących 3-letnią wymianę kulturalną między miastami. Inauguracja współpracy została rozpoczęła się 6 maja 2023 r. konkursem na projekt logo „Shenzhen-Poznań Sister Cities 30th Anniversary”.

Zaproszeni projektanci:

Poznań:
Agata Kulczyk
Wojciech Janicki
Piotr Marzol
Marcin Markowski
Grzegorz Myćka

Shenzhen:
1983ASIA
杜峰松 (Du Fengsong)
廖波峰 (Liao Bofeng)
黄扬 (Huang Yang)
王粤⻜ (Huang Yuefei)

(A) Scenariusz wydarzenia:
Uczestnicy: Wydarzenie rozpoczęło się zaproszeniem 10 projektantów (5 z Shenzhen i 5 z Poznania). Każdy zaproszony projektant dostarczył 1 projekt logo.

(B) Proces:
(1) Zaproszeni projektanci z obu miast niezależnie ukończyli swoje dzieła w określonym czasie i przesłali je e-mailem do organizatorów.

(2) W dniu oceny zaproszeni projektanci z obu miast odbyli spotkanie online. Nadesłane projekty logo zostały poddane głosowaniu przez zaproszonych projektantów i jury w celu wybrania najlepszej pracy.

(3) W dniu oceny zaproszeni projektanci przedstawili się i wyjaśnili swoją koncepcję pracy. Następnie odbyła się faza anonimowego głosowania. Zaproszeni graficy jako jury głosowało na zgłoszone do konkursu projekty. Podliczono głosy zaproszonych projektantów i jurorów oraz przeprowadzono wszechstronną recenzję. Ogłoszono ostateczną listę wybranych prac.

(4) Każdy zaproszony projektant miał trzy głosy. Trzy głosy zostały uszeregowane zgodnie z preferencjami, w tym pierwszy (3 punkty), drugi (2 punkty) i trzeci (1 punkt) wybór, i można je było wykorzystać tylko do głosowania na prace innych projektantów (zakaz głosowania na własną pracę).

(5) Dwóm jurorom z obu miast przysługiwały dwa dodatkowe prawa głosu.

(6) Najlepsza praca została wyznaczona jako oficjalne logo serii kolejnych wydarzeń.

(C) Wyniki:

  1. Agata Kulczyk
  2. Wojciech Janicki
  3. 1983ASIA

Prezentacja Wojciech Janicki:
Prezentacja Agata Kulczyk:
Uczestnicy konkursu:
edycja 2023

Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.

1 Comment

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.