International Student Artist’s Books Exhibition 2024

18.04-3.05.2024

Galeria Szewska, ul. Szewska 16, Poznań

Wernisaż / Opening: 18.04.2024, godz. 18.00

Artyści i Artystki / Artists:

Clara Bernabeu Morales | Alberto Cara Zurita | Lourdes Mª Castillo García | Wiktoria Cichoń | Ona Dubakaitė | Jonė Dūdaitė | Anastasija Fokša | Elisa Isabel García Luque | Marta Gómez Gea | Emilija Grigaliūnaitė | Ane Iturralde Trinidad | Sabina Larios Gutiérrez | Marija Gabrielė Karputė | Karolina Koterwas | Sabina Larios Gutiérrez | Elzė Milašiūtė | Victoria Navarrete Rodríguez | Teresa Nuckowska | León Perales Sierra | Juan Antonio Sánchez Hernández | Austėja Skrupskaitė  | Monika Szczygieł | Eitvydas Žukas | Aleksandra Zwolankiewicz 

Kurator / Curator: José Manuel Jiménez Muñoz

Zespół kuratorski / Curatorial team:

Gloria Lapeña | José Manuel Jiménez Munoz | Kęstutis Vasiliūnas

Kadra dydaktyczna / Teaching staff:

Natalia Brzezińska | Ana Cremades | Reyes González | Carmen Hidalgo | Emilia Iglesias | Tomasz Kalitko | Marcin Lorenc | José Luis Lozano | Joanna Marcinkowska | Belén Mazuecos | Aixa Portero | Olga Rodríguez

Wystawa międzynarodowa Slow-selfie. When Knowledge Becomes Image obejmuje trzydzieści książek artystycznych stworzonych przez osoby studiujące: Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Grenadzie (Hiszpania), Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie (Litwa) i Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (Polska).

Każda z prac składających się na ten projekt jest wnikliwym, autorefleksyjnym studium własnej tożsamości. W przeciwieństwie do natychmiastowego i unormowanego selfie, które podbudowuje nas poczuciem przynależności do społecznej “wspólnoty plemiennej”; anty-selfie jest ćwiczeniem szczerości przekształconym w obraz, który porusza, zaskakuje i wpływa na odbiorców. Takie ćwiczenie narracyjne jest możliwe dzięki strategiom negacji zamieszkiwania świata bez powiązań: ciała jako maszyny produkcyjnej, chronologii jako miary czasu wyznaczającej nasz rytm i konwencjonalności jako ograniczenia, do którego musimy się dostosować. W obliczu tych narzuconych sposobów bycia, ukierunkowanych na gorączkową aktywność performatywną, byt, cielesność, doczesność i opór wyłaniają się jako opcje dla bardziej humanistycznego podejścia.

La muestra itinerante Slow-selfie. When knowledge becomes image acoge un total de treinta libros de artista creados por estudiantes procedentes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada en España; la Vilnius Academy of Arts en Vilna, Lituania; y la Magdalena Abakanowicz University of the Arts en Poznan, Polonia.

Cada una de las obras que integran la propuesta es el resultado de un estudio detallado autorreferencial, introspectivo, y especialmente sosegado, acerca de la propia identidad. Frente a un selfie inmediato y normalizado que nos reconforta con la moneda de sentimiento de pertenencia a la “tribu” social, el anti-selfie supone un ejercicio honesto de sinceridad traducido en la imagen que sacude al lector y lo sorprende sin dejarle indemne. Un ejercicio narrativo que es posible con estrategias de negación del habitar el mundo sin vínculos, del cuerpo como máquina de producir, de la cronología como medida del tiempo que marca nuestro ritmo, y de la normatividad como corsé al que nos tenemos que adaptar. Frente a estos modos de ser, impuestos y encaminados a una actividad frenética para el rendimiento, el morar, la corporeidad, la temporalidadla resistencia emergen como opciones para otros planteamientos más humanizados.