Avatar photo
Julia Dziewit
Julia Dziewit, studenta pierwszego roku Kuratorstwa i Teorii Sztuki na UAP. Członkini Studenckiego Koła Naukowego Kuratorstwa „CURE(ators)”.